Erfðagjafir

Erfðagjafir

Það hefur færst í vöxt að fólk arfleiðir hluta eigna sinna til einhverra félagasamtaka og hefur Sjálfsbjörg fengið slíkar gjafir. Til að koma til móts við fólk sem vildi tiltaka Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra í sinni erfðaskrá eru hér samanteknar nokkrar hagnýtar upplýsingar um atriði er málefninu tengjast. Einnig má hafa beint samband við skrifstofuna á skrifstofutíma s. 550-0360 og mun starfsfólk veita frekari upplýsingar og liðsinni. Erfðafé sem önnur framlög til samtakanna renna til málefnastarfs samtakanna.

Erfðaskrá

Erfðaskrá er formlegt skjal og yfirlýsing einstaklings um það hvernig eigi að ráðstafa eignum hans að honum látnum. Til að tryggja lögmæti hennar er gott að leita til fagaðila. Erfðaskráin þarf að uppfylla ákveðin formskilyrði til að teljast gild:

  • Hún þarf að vera t.d. dagsett og skýrt orðuð þannig að það sé þeim ljóst sem les hver vilji einstaklingsins hafi verið við gerð hennar.
  • Vera vottuð af tveimur vitundarvottum.
  • Erfðaskrá má gera hvenær sem er eftir 18 ára aldur og fram á dánardag og má breyta henni hvenær sem er. Þó erfingjar séu til staðar ber engin skylda til að upplýsa þá um tilvist erfðaskrár. Erfðaskrána má skrá hjá sýslumanni, en það tryggir jafnframt að skjalið sé rétt gert, og hún er þá vel varðveitt og við andlát kemur hún fram.
  • Að ýmsu er að huga þegar erfðaskrá er gerð og því mikilvægt að fólk leiti sér aðstoðar við gerð hennar. Það þarf til dæmis að hafa í huga að hérlendis getur fólk sem á skylduerfingja á lífi (maka eða börn) ekki ráðstafað nema 1/3 eigna sinna til annarra en þeirra. Einstaklingur sem á enga skylduerfingja getur ráðstafað öllum eignum sínum að sér látnum með erfðaskrá.
  • Ef einstaklingur hefur ekki gert erfðaskrá renna eigur hans til lögerfingja (börn og aðrir niðjar, foreldrar og systkin hins látna, föður- og móðurforeldrar hins látna og börn þeirra). Ef aftur engir lögerfingjar eru til staðar við andlát einstaklings renna allar eigur hans til ríkissjóðs hafi ekki verið gerð erfðaskrá. Erfðaskráin er því lykilatriði og mikilvægt að hugað sé að gerð hennar snemma.
  • Þá er rétt að geta þess að samkvæmt lögum þá þurfa félög líkt og Sjálfsbjörg ekki að greiða erfðaskatt af arfi sem þeim hlotnast.

Félagasamtök líkt og Sjálfsbjörg taka því fagnandi og af mikilli auðmýkt og þakklæti ef fólk vill veita starfseminni og baráttustarfi samtakanna stuðning með því að ánafna samtökunum einhverju við fráfall þess.